Sprinkleri, sprinklerijärjestelmä

Vesilähteen mittaus

Toimivan sprinklerilaitteiston tärkein osa on luotettava vesilähde

Sprinklerilaitteiston vesilähteenä voi toimia esim. kunnan vesijohtoverkosto, vesisäiliö / järvi / joki ja pumput.

Vesilähteen riittävä virtaama on tärkeä varmistaa jo suunnitteluvaiheessa!

Palveluumme kuuluu kunnan vesijohdon tuoton mittaus, jonka voimme tehdä esim. palopostin avulla

Huom! kunnan vesijohdon  virtaaman mittaamiseen on aina kysyttävä kunnan vesilaitoksen suostumus

Teemme myös sprinkleripumppujen virtaamamittauksia