Sprinkleri, sprinklerijärjestelmä

SPRINKLERIJÄRJESTELMÄT

Automaattisen sprinklerilaitoksen tärkein tehtävä on ilmaista ja sammuttaa tulipalo heti alkuvaiheessaan tai pitää tulipalo hallinnassa kunnes palokunta suorittaa lopullisen sammutuksen
 
Sprinklerilaitteisto on suunniteltava ja asennettava noudattaen voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja viranomaismääräyksiä
 
Sprinklerilaitteistolla voidaan suojata omaisuutta, sekä parantaa henkilöturvallisuutta
 
Sprinklerilaitteisto on suunniteltava huomioiden kohteen erityispiirteet:

LISÄTIETOA SAMMUTUSLAITTEISTOISTA / LINKKEJÄ:

TUKES

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO FK

PELASTUSTOIMI