Sprinkleri, sprinklerijärjestelmä

PALOVESIPUTKISTOT

  • Palovesiputkiston tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa tulipalon sammutusta
  • Jotta paloposteja voidaan käyttää tehokkaasti sammutuksessa, on varmistettava, että vesimäärä ja paine ovat riittävät
  • Kunnan paloviranomainen voi antaa määräyksiä tai ohjeita tarvittavasta alkusammutuskaluston määrästä.