Sprinkleri, sprinklerijärjestelmä

KAASUSAMMUTUS

Kaasusammusjärjestelmiä suunnitellaan ja asennetaan kohteisiin, joissa sammutukseen ei voida käyttää vettä, jauhetta tai vaahtoa. Kaasusammutuslaitteistoilla suojataan liiketoiminnan kannalta tärkeitä tiloja ja laitteita kuten ATK-tilat, sähkötilat, UPS-tilat sekä erilaiset koneet, arkistot ja museot. Kaasusammutus on suunniteltava ja mitoitettava tilakohtaisesti huomioiden suojattavan tilan palokuorma sekä henkilöturvallisuus. Kaasusammutusjärjestelmät jakaantuvat kolmeen eri laitteistotyyppiin:

  • Inerttikaasulaitteistot esim. Argon, Argonite, Inergen

  • Kemialliset kaasut esim. Novec-1230, FM-200

  • Hiilidioksidilaitteistot CO2